مخازن عمودی پلی اتیلن از سایز 300 تا 20000 لیتر به صورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد.

* مخازن سه لایه عمودی:
الف - از سه لایه تشکیل شده است
ب - در تمام سایزهای عمودی تولید می گردد.
ج - ماندگاری آب برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ، بو، مزه
د - جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل منبع توسط لایه ضد ماوراء بنفش

* مخازن ویژه با لایه کلروفیل:
الف - از چهار لایه تشکیل شده است
ب - در تمام سایزهای عمودی تولید می گردد.
ج - جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل منبع به طور 100% توسط لایه کروفیل
د - افزایش ضخامت مخزن و بالابردن مقاومت ضربه ای.
ر - لایه کلروفیل باعث تازه ماندن آب داخل مخزن می گردد.

* مخازن فوم دار:
الف - از سه لایه تشکیل شده است
ب - در تمام سایزهای عمودی تولید می گردد.
ج - ماندگاری آب برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ، بو، مزه
د - جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل منبع توسط لایه ضد ماوراء بنفش
ر - لایه فوم باعث استحکام بیشتر جداره مخازن و ثابت ماندن درجه حرارت آب داخل مخازن می گردد.
 
جدول انواع ظرفیت و سایز در مخازن عمودی
ارتفاع با درب cm قطــــــر cm ظرفیت/لیتر
87 74 300
105 89 500
127 110 1000
159 137 2000
192 151 3000
206 171 4000
217 185 5000
263 210 8000
284 224 10000
302 274 16000
324 302 20000