مخازن نیسانی پلی اتیلن در سایز 2000 لیتری به صورت یکپارجه تولید شده جهت حمل و نقل در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی استفاده دارند.

 
تورفتگی/H cm ارتفاع/H cm عرض/W cm طول/L cm ظرفیت/لیتر
32 122 159 174 2000