*تصفیه و ضد عفونی آب و هوا به وسیله پرتو لامپ یو - وی - سی *
يو وي سي (UVC )
حقايق اثبات شده پرتو مادون بنفش
يكي از اشكال طبيعي انرژي الكترومغناطيس توليد شده توسط خورشيد نور مادون بنفش مي باشد.طول موج طيف نور يو- وي درست زير طيف نور مرئي قرار دارد و به چهار بخش طيفي مجزا تقسيم مي شود :
1-  يو- وي خلا (Vacuum UV ) با طول موج 100 تا 200 نانومتر*
2-  يو- وي- سي (UVC  ) با طول موج 200 تا 280 نانومتر
3-  يو - وي - بي ( UVB ) با طول موج 280 تا 315 نانومتر
4-  يو- وي – اي (UVA ) با طول موج 315 تا 400 نانومتر
-nm* نانومتر معادل يك بيليونم متر مي باشد
اولترا وايولت سي (UVC)
لامپ ماوراي بنفش سي چيست ؟
تمام طيف هاي يو – وي توانايي كشتن و يا غير فعال كردن بسياري از انواع گونه هاي ميكروارگانيسم ها را دارند و از همتا سازي و بقاء نسل آنها جلوگيري ميكنند. انرژي يو - وي - سي با طول موج 7/253 نانومتر بيشترين اثرات ميكرب كشي را فراهم مي كند. كاربرد انرژي يووي سي براي غير فعال كردن و حذف ميكروارگانيزم ها با نام (UVGI  نيز شناخته مي شود. ( اشعه ميكرب كش
با قرار گرفتن ارگانيزم هاي ميكربي مانند باكتري ها و ويروس ها  در مقابل پرتو يو وي سي ، ساختمان و پيوندهاي مولكولي DNA (دي-ان-اي) اين عوامل تغيير يافته و توانايي شان را از دست مي دهند و عقيم و غير فعال مي گردند.
دي ان اي ( DNA ) يا اسيد ديوكسي ريبونوكليك مانند يك كاغذ كاربن (Blue print) در تكثير تصاعدي و مانند سازي ارگانيزم هاي زنده عمل مي كند و باعث افزايش جمعيت آنها مي گردد. با عقيم و سترون شدن ارگانيزم هاي ميكربي علاوه بر از دست دادن توان صدمه زدن از تشكيل كولوني و افزايش جمعيت شان جلوگيري به عمل آمده و قابل كنترل مي گردند..
بعد از تابش UVC ارگانيزم هاي مرده ، احيا ناپذير شده و جمعيت شان به سرعت كاهش مي يابد و از بين مي روند
لامپ هاي ميكرب زداي مادون بنفش (UVC Lamp) با قدرتي مهلك و متمركز تاثير بسيار بيشتري از انرژي مادون بنفش موجود در طبيعت براي نابودي عوامل بيماري زا را فراهم مي كند و روشي اقتباس شده از طبيعت مي باشد.
* لايه ميكربي زنده سيستم هاي ايركانديشن (HVAC)
* اين فقط كثيفي نيست ، ميكرب هاي بيماري زا هستند.
لايه چسبنده در حال رشدي را كه بر روي پره هاي اواپراتور دستگاه هاي ( گرما /سرما – تهويه مطبوع ( ايركانديشن) و لوله هاي تخليه و فاضلاب ها تشكيل مي شود را بسياري مردم ، گل و يا رسوب لجن كثيف و چسبنده مي نامند. در واقع اين لايه ميكربي زنده بيوفيلم نام دارد. بيوفيلم لايه زاينده فعال پيچيده اي است كه دائم در حال توليد ميكرب ها ، مولد (Mold) و باكتري ها مي باشد كه به سرعت تكثير شده رشد مي كنند.
ماده آلوده لزج به پره ها چسبيده و از اين ارگانيزم ها در مقابل ضدعفوني كننده ها محافظت مي كند.
خود بيوفيلم ها محصول نهايي متابوليزم ( سوخت و ساز) هستند كه به نام تركيبات آلي فرار ( VOCS) شناخته مي شوند. وجود VOC ها در هوا زمينه عوارضي مانند : سردرد ، آبريزش چشم و بيني و بطور جدي تر بيماري ايي چون آسم و آلرژي مي گردد.
بررسي هاي بيشمار ثابت كرده اند كه سيستم هاي تهويه ‍(HVAC) رشد ارگانيزم هاي ميكربي را توسعه داده و تقويت كرده و همچنين محلي براي تجمع و انتشار آنها مي باشد.
عوامل بيماري زا و باكتري هاي فرصت طلب و ويروس ها و همچنين مولد (Mold) نيز در سيستم هاي تهويه زندگي مي كنند و از اين طريق انتقال يافته و منتشر مي گردند.
ليست زير با نمونه برداري لايه سطحي بخشي از پره هاي اواپراتور ( evaporator coil) و لوله تخليه ( drain pans) ، داكت ها ، فيلتر هاي انتهايي دستگاه و دفيوزرها تهيه شده است و برخي از ميكرو ارگانيزم ها ي آلاينده ي سيستم را معرفي مي كند.
مهم نيست كه براي شستشوي پره ها (coil) از چه ماده اي و با چه فشاري استفاده مي كنيد، روش فوق فقط تا عمق يك اينچي (2/54cm) پره ها را تميز مي كنند در صورتي كه عوامل ميكربي و ارگانيك تا انتهاي پره ها نفوذ و زندگي كرده و سريعاً جايگزين مي گردند.
با قرار دادن و نصب لامپ هاي UVC  در مقابل خروجي كويل كاندانسور خنك كننده هوا و منبع تخليه ، تمامي ميكروارگانيزم هاي آلاينده هوا و لايه بيوفيلم توليد كننده آن را قبل از انتشار و بازگشت به سيستم با انرژي UVC از بين ببريد.