این فیلتر در مراحل پیش تصفیه و تصفیه اصلی آب، جهت تکمیل و یا جایگزین تکنولوژیهای موجود، به منظور افزایش طول عمر سیستم ها و همچنین کاهش آلاینده های فلزی سنگین، کلر و سولفید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت دست یافتن به نتایج کلی بهتر معمولاً این فیلتر با سایر تکنولوژی های موجود ترکیب می شود. به علت کارآیی بالاتر این فیلترها در دمای بالای آب، معمولاً در سیستم فیلتراسیون سردوشی ها و جهت حذف کلر و سایرترکیبات استفاده می شود.


طرز کارکرد:

به طور خلاصه فرآیند اکسایش- کاهش در این فیلترها از طریق تعویض و جابجایی الکترونهای آلاینده ها انجام می شود. این نقل و انتقال الکترون باعث تبدیل آلاینده های مضر به ترکیبات بی ضرر می شود. طی این واکنش الکترون بین دو مولکول جابجا شده و ترکیبات جدیدی تولید می شوند و تعدادی از ترکیبات مضر به ترکیبات بی ضرر تبدیل می شوند.

به عنوان مثال کلر آزاد در آب به نمک کلر قابل حل در آب تبدیل می شود که کاملاً بی ضرر است.

بسیاری از فلزات سنگین مانند مس، سرب، جیوه و ... واکنش داده و به سطح میانی فیلتر متصل می شوند
،بنابراین به طور قابل ملاحظه ای از آب حذف می شوند.

کاربردها:

این نوع فیلترها اغلب در ترکیب با یک فیلتر کربن اکتیو استفاده می شوند. این امر باعث افزایش چشمگیر طول عمر فیلترهای کربن اکتیو بوسیله کاهش میزان کلر موجود در آب می شود. آنها همچنین بوسیله حذف فلزات سنگین و سایر ترکیباتی که فیلترهای با پایه کربنی قادر به حذفشان نیستند، عملکرد فیلترهای کربن اکتیو را کامل می کنند.

این فیلترها همانگونه که گفته شد، به علت عملکرد بالا در دمای بالای آب، معمولاً در فیلترهای سردوشی استفاده می شوند.

ترکیباتی که این فیلترها توانایی حذفشان را دارند عبارتند از:

کلر، آهن، سولفید هیدروژن، سرب، جیوه، منیزیم و کروم. همچنین این ترکیبات توانایی کاهش باکتریها، جلبکها و قارچ ها را نیز دارند.

بیش از 98% کاتیونهای (یونهای با بار مثبت) سرب، جیوه، مس، نیکل، کروم و سایر فلزات حل شده در آب را حذف می کند. با وجود آنکه سرعت حذف به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، اما بیش ار 98% کلر بوسیه فیلتر kdf در سیستم تصفیه آب
خانگی حذف می شود. (90% در فیلترهای سردوشی به علت شدت جریان بالا)


جدول زیر مبنی بر فیلتر  ترکیب شده با فیلتر کربن اکتیو می باشد:

 فواید:

-بازده بالا در حذف محدوده وسیعی از آلاینده ها

-مقرون به صرفه

-افزایش طول عمر و بازده فیلترهای کربنی

-کارکرد خوب در دمای بالای آب

توصیه می شوداین  فیلترها
هر 8 الی 1 سال یکبار تعویض شوند. (بسته به میزان کارکردشان). در صورتیکه آب دارای مقدیر بالای رسوبات و کدورت باشد، بهتر است قبل از این فیلترها از پیش فیلتراسیون رسوبگیر استفاده شود.