اساس کار لباس شویی های سنتی سفید کردن بوسیله کلر در دمای بالا و همراه با اختلاط می باشد. این عملیات (سفید شدن) در حضور ماده شیمیایی معمولاً در حضور آب سرد واکنشی بسیار آرام می باشد، بنابراین جهت تسریع واکنش اکسیداسیون با کلر از آب گرم استفاده می شود.

ازن با انتقال یک بار الکتریکی (به جای آب گرم) عملیات ضدعفونی را انجام می دهد، در حضور آب سرد بسیار خوب عمل می کند و سریعاً واکنش داده و لکه ها را از بین می برد.

استفاده از آب داغ در بسیاری از موارد  لازم نیست. ازن به دلیل اکسید کنندگی بسیار بالا، بدون استفاده از پاک کننده ها جهت سفید کردن و لکه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه در این حالت مواد پاک کننده مورد استفاده قرار نمی گیرد، چرخه شستشو جهت حذف مواد پاک کننده باقیمانده لازم نیست. همچنین بدون مواد پاک کننده، پارچه ها و لباس ها زیاد چروک نمی شوند.

فواید استفاده از ازن:

طی فرآیند ازوناسیون، لکه ها به صورت شیمیایی از بین می روند که فرآیند سریعتر و ساده تری می باشد. متعاقباً استفاده از ازن به عنوان یک ماده شوینده شیمیایی از نظر اقتصادی و بازده فرآیند شستشو به صرفه می باشد.فواید این شستشو را در چند حوزه باید بدانیم:

1-کاهش هزینه های شیمیایی: در واقع ازن میزان مواد شیمیایی شوینده را کاهش می دهد و برخی از این نوع مواد را به طور کلی از چرخه شستشو حذف می کنند.

2-کاهش زمان شستشو: استفاده از این سیستم زمان شستشو را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. عملیات مکانیکی و مواد شوینده در حضور ازن بسیار موثرتر می باشد.

3-افزایش عملکرد: افزایش قابل توجه در حداکثر ظرفیت رختشویخانه ها، با کاهش زمان عملکرد ممکن می شود.

4-کاهش مصرف الکتریکی: با وجود آنکه سیستم ازن با نیروی الکتریکی کار می کند، اما کاهش زمان شستشو به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در مصرف انرژی برق می شود.

5-کاهش مصرف آب: همچنین به علت عدم نیاز به مراحل حذف مواد شوینده در چرخه شستشو صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب نیز صورت می گیرد.

6-صرفه جویی در هزینه ها: با کاهش دمای آب در چرخه شستشو و عدم نیاز به گرم کردن بیش از حد آب، هزینه های گرمایشی آب به طور محسوسی کاهش می یابد.

7-کاهش غلظت آلاینده های خروجی از لباسشویی: کاهش استفاده از مواد شوینده شیمیایی و کم بودن مقدار آنها در پساب باقیمانده، تبدیل لکه ها و چربی ها به یک ترکیب اکسید شده و افزایش مقدار اکسیژن حل شده در آب در کاهش مقدار آلاینده ها در پساب بسیار موثر است.

8-افزایش طول عمر منسوجات: عملیات مکانیکی کمتر در این سیستم، قلیائیت کمتر و کاهش دمای آب، طول عمر منسوجات را افزایش می دهد.

9-توانمندی بالای ضدعفونی: ازن به طور گسترده ای در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده می تواند جایگزین کلر در تصفیه و پالایش شود، چرا که دارای قدرت قابل توجه ازن در اکسیداسیون و از بین بردن باکتری ها، 3000 مرتبه سریعتر از کلر می باشد و این امر به اثبات رسیده است.

10-افزایش قابلیت ضدعفونی: بیشتر رایحه بستگی به مولکولهایی با دانسیته الکترونی بالا دارد. هنگامی که ازن با این مولکول ها واکنش می دهد ترکیبات اکسید شده و اکسیژن تولید می شود و رایحه حذف می شود.

11-کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری: کاهش زمان کار ماشین اثر مثبت در تعمیر و نگهداری دستگاه دارد

بنابراین در مورد ازن می توان گفت:

* قابلیت گندزدایی و ضدعفونی 3000برابر سریعتر از کلر

* قدرت مبکروب کشی بالا: کشتن باکتری ها و ویروس ها تا 7/99- 5/99% (150% موثرتر از کلر)

* حذف عطر و رایحه

* برخلاف کلر، ازن محصولات جانبی سمی تولید نمی کند.

* ازن در کنار فلور قویترین اکسید کننده بر روی زمین می باشد.هزینه های صرفه جویی برای نمونه ای از هتل ها:

-کاهش 40 درصدی استفاده از مواد شیمیایی

-کاهش هزینه های انرژی (آب گرم)

-کاهش هزینه های انرژی (مصرف آب)

-صرفه جویی در منسوجات (زمان تعویض)با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله و فواید بارز ازن در این صنعت و همچنین کاهش چشمگیر هزینه های انرژی (با توجه به با ارزش و گران بودن آن) می توان به این نتیجه رسید که استفاده از ازن نه تنها در تصفیه آب آشامیدنی و تصفیه آب استخر و ... بسیار موثر است بلکه استفاده از آن در صنعت لباسشویی نیز می تواند بسیار سودمند باشد.تونل شستشو
نمونه نصب شده در یک هتل بزرگ