استفاده از وایتکس برای ضدعفونی کردن آب استخرها موجب سفید شدن موهای شناگران می شود